Oferta firmy

Od wielu lat z sukcesami świadczymy najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe z języka angielskiego i na język angielski zarówno dla klientów z Wrocławia jak i całej Polski.

Tłumaczymy teksty o różnym stopniu trudności z różnych dziedzin m.in. teksty naukowe, artykuły prasowe, akty urodzenia i ślubu, dokumenty rejestracyjne pojazdów, świadectwa, strony internetowe, katalogi ofertowe, korespondencję handlową, instrukcje obsługi a także dokumentację techniczną, medyczną i ekonomiczną.

Specjalizujemy się w tłumaczeniu tekstów z takich dziedzin jak: prawo, technika, ekonomia, architektura, medycyna, sztuka, elektryka, mechanika, budownictwo, finanse i bankowość, reklama i marketing, ochrona środowiska.

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) z języka angielskiego lub na angielski dotyczą między innymi takich dokumentów jak odpisy aktów USC, KRS, świadectwa szkolne, zaświadczenia, certyfikaty, umowy, kontrakty, pisma procesowe, dokumenty urzędowe, opinie, ekspertyzy.

Mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju tłumaczeń (ponad 30 000 stron). Z naszych usług skorzystało już kilkaset firm oraz kilka tysięcy klientów indywidualnych.

Dbając o wysoki poziom usług każdy przetłumaczony tekst jest weryfikowany pod względem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym oraz składniowym. Jako tłumacz z wieloletnim doświadczeniem posiadam wypracowane procedury znacznie usprawniające tłumaczenie i skracające czas realizacji zleceń.

Tłumaczenia można zlecić przesyłając tekst Internetem lub odwiedzając biuro przy ul. Heblarskiej 30 we Wrocławiu.
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9:00-16:00.

Ze względu na częste wyjazdy związane z tłumaczeniami, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.


wysoka jakość | doświadczenie | konkurencyjne ceny | dokładność | terminowość | poufność


O tłumaczeniach:

Według Wikipedii tłumaczenie lub inaczej przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) stworzonego w języku źródłowym. Słowo "tłumaczenie" można rozumieć zarówno jako proces przekładu, jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.

Ogólnie wyróżnić można tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne. Szczególnym rodzajem tłumaczenia jest tłumaczenie poświadczone, potocznie nazywane tłumaczeniem przysięgłym (niezbyt poprawnie ponieważ przysięgły może być tłumacz a nie tłumaczenie).

Według Wikipedii tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Wyjątkiem są tutaj tłumaczenia wykonywane w formie elektronicznej, które tłumacz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tłumaczenia takie mogą być wykonywane wyłącznie z dokumentu w formie pisemnej, tzn. nie jest zgodne ustawą wykonanie takiego tłumaczenia, gdy dokumentem źródłowym jest dokument elektroniczny). Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu (kopii). Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, Policja, prokuratura itp.).

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Mgr Tadeusz Szałamacha wykonuje zawód tłumacza przysięgłego we Wrocławiu zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.


Zadzwoń: 603-582-594

FIRMA

Biuro Tłumaczeń
Języka Angielskiego
mgr Tadeusz Szałamacha

ul. Heblarska 30
53-206 Wrocław

GSM 603-582-594

biuro@tlumaczangielskiwroclaw.pl

OFERTA

  • tłumaczenia zwykłe
  • specjalistyczne
  • poświadczone (przysięgłe)

MAPA GOOGLE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kopiowanie dokumentów ze strony internetowej możliwe tylko za zgodą firmy Biuro Tłumaczeń Języka Angielskiego mgr Tadeusz Szałamacha